Pedagogisch beleid

De ontwikkeling van uw kind krijgt bij ons alle aandacht.

In ons kinderdagverblijf krijgen baby’s, dreumesen en peuters alle ruimte en mogelijkheden om te worden wie ze zijn. Samen met leeftijdsgenootjes groeien ze op in een evenwichtige omgeving waar liefde, respect, structuur en veiligheid centraal staan.

Tevreden en blije kinderen

In een kindvriendelijke sfeer voelt ieder kind zich veilig en krijgt het alle ruimte om zich als individu te ontwikkelen.Zo is er letterlijk de ruimte om te spelen en figuurlijk is er ruimte voor kinderen om zichzelf te kunnen zijn. Respect voor elkaar, een positieve benadering, affectie en structuur zijn de ingrediënten die de sfeer prettig maken.

't Kabouterhuisje besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling die kinderen op verschillende gebieden doorlopen.

Ieder kind is uniek

Het kind is vanaf de geboorte rijk aan mogelijkheden, krachtig en creatief. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo en vooral naar eigen behoeften. We zien het als een belangrijke taak om de kinderen hierbij te begeleiden. Dit doen we door goed naar kinderen te kijken en aan te sluiten bij de eigen manier van leren van elk kind.

Jonge kinderen leren voortdurend. Ze hebben een aangeboren drang tot ontdekken. Door dingen zelf te doen, te ontdekken wat er allemaal mogelijk is en problemen op te lossen, leert het kind hoe de wereld in elkaar steekt en hoe gedachten en gevoelens geuit kunnen worden. Spelen is hierbij noodzakelijk. Door te spelen ontdekken kinderen de wereld om zich heen en oefenen nieuwe vaardigheden en dat stimuleert hun ontwikkeling.

Wij willen ervoor zorgen dat kinderen zichzelf waarderen en hun eigen talenten ontdekken. Door het samenzijn met andere kinderen in een groep leren kinderen hierdoor spelenderwijs sociale en cognitieve vaardigheden die een voorsprong geven bij latere sociale relaties en het samenleven met anderen.