Wennen in 't Kabouterhuisje

Voor elk kind dat nieuw bij ons komt, is er een wenperiode. Ook voor de ouders is het soms moeilijk om hun kind achter te laten bij onbekende medewerkers.

 

Wij hebben een standaard wenperiode van 3 dagen en op dag 4 zou het kind in principe gewend moeten zijn. Er wordt uitgegaan van deze standaard wenperiode, maar wij kunnen hier indien gewenst en mogelijk van afwijken en aanpassen.

 

Wennen is heel belangrijk. Jonge kinderen hebben geen begrip van tijd en ruimte, dus als een ouder ‘verdwenen’ is, ervaart een kind heel veel stress. Tijdens de wenperiode probeert de vaste medewerker een band met het kind op te bouwen, zodat de stress vermindert en kinderen erop leren te vertrouwen dat hun ouders weer terugkomen. Met het wennen zorgen we er voor dat de wenmomenten zo veel mogelijk gepland worden op de vaste dagen van het kind, zodat zij hun vaste medewerkers goed leren kennen.

 

Gewenningsproces

Een goed gewenningsproces is heel belangrijk voor een goede start. Dit geldt voor alle betrokkenen: kind, ouders en pedagogisch medewerkers. Het is de periode waarin ouders en kinderen zich veilig en vertrouwd gaan voelen in de groep en binnen het kinderdagverblijf. Er is tijd om elkaar te leren kennen en ruimte voor overleg en overdracht. Geleidelijk wordt de zorg en de opvoeding samen gedeeld.

 

Tijdens de gewenningsdagen zal uw kind een gedeelte van de dag worden opgevangen, zodat u en uw kind de gelegenheid krijgen alle nieuwe indrukken rustig op te nemen en te verwerken. De medewerkers zullen er alles aan doen om uw kind op zijn gemak te stellen. De ouders worden altijd goed geïnformeerd over het verloop van de gewenningsdag.